Korentikaw Flanan 4:18

An ka miiriya te feen yetawvkan, foo feen yelebali .Feen minw be ye,olu be teme, nga feen yebali te teme abada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.