Sariya 31V8

Masaba le bena bila i nafè, a bena to n’i ye tuma béé, a tena i to yen, a tena faran ka bo i la. I kana siran, i jaa kana tigè

Leave a Reply

Your email address will not be published.